Ochrana osobních údajů
Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Podmínky upravují vzájemný obchodní vztah mezi Pavel Kušej, IČ: 46730672, provozovatelem webu www.rdcatering.cz (dále jen prodávající, dodavatel) a zákazníkem (dále jen kupující, objednavatel).

2. ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK
Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě zaslaného poptávkového formuláře prostřednictvím webových stránek dodavatele na adrese www.rdcatering.cz. Na základě řádně vyplněné objednávky kupujícího, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. V případě písemného potvrzení má kupující právo do dvou (2) hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky. V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím. Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu). Odběratel dává podáním objednávky dodavateli souhlas k monitorování telefonických nebo jiných objednávek. V případě sporu o objednávku nebo o její obsah má dodavatel právo takový záznam použít. Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

3. CENOVÉ PODMÍNKY
Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem zveřejněným na webu https://www.rdcatering.cz Prodávající je plátcem DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění. Měnit ceny u již potvrzených objednávek není možné. Společnost Pavel Kušej IČ: 46730672 může nabídnout svým velkoodběratelům množstevní slevy a bonusy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy a bonusy upravit či zrušit. Poskytované slevy nelze mezi sebou vzájemně kombinovat.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platba při doručení objednávky v hotovosti na místě závozu nebo fakturou se splatností 14 dnů.

5. DODACÍ LHŮTA
Společnost Pavel Kušej IČ: 46730672 dbá na co nejrychlejší expedici zboží. Běžný termín dodání je pět (5) dnů od potvrzení objednávky. Expresní dodání je zpoplatněno podle aktuálního ceníku. Prodávající si vyhrazuje možnost prodloužení dodací lhůty, a to na základě předešlé dohody s odběratelem.

6. DOPRAVA A OSOBNÍ ODBĚR
Dodání po celé ČR, cena dopravy je 15 Kč/km.
Osobní odběr je možný na pobočce Masarykova 73, Chabařovice.

7. MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Dle zákona č. 367/2000 Sb. má zákazník jako soukromá osoba právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Vrácené zboží musí být v původním obalu a nepoškozené. Je nutné přiložit doklad o koupi. Pokud to ovšem povaha objednávky nedovoluje, považuje se řádné předání za konečné v moment převzetí odběratele od dodavatele.

8. ZÁRUKA
Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 422 zákona č. 513/1991 Sb.
Odběratel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží dodavateli neprodleně oznámit. Dodavatel odběrateli zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, dodavatel tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí. Odběratel je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u dodavatele písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je odběratel oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno dodavateli v původním balení. Dodavatel zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, dodavatel tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu odběratele vyrozumí.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky (Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších dodatků a předpisů). Data slouží pouze pro vnitřní potřeby společnosti Pavel Kušej IČ: 46730672 a nejsou poskytována třetím osobám.
FAKTURAČNÍ ADRESA:
Pavel Kušej
IČ: 46730672
DIČ: CZ7206232935
Sídliště II 229/6, 403 32 Povrly
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Ústí nad Labem

Kontaktujte nás

provozovna

Všebořická 603
400 01 Ústí nad Labem

vyřizování zakázek

Pavel Kušej +420 605 289 898
Jan Dorant +420 603 480 890

technické zabezpečení akcí

Jiří Oplt +420 776 544 564

vyzvednutí inventáře a gastro příslušenství

na pobočce Masarykova 73, Chabařovice

Napište nám na catering@rdcatering.cz

Více kontaktů